دانلود رمان کینه ای کهنه pdf از Shaylin با لینک مستقیم

دانلود رمان کینه ای کهنه pdf از Shaylin با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان Shaylin میباشد

موضوع رمان: عاشقانه/طنز/غمگین

خلاصه رمان کینه ای کهنه

آتنا بزرگمهر وارد یه بازی می شه که این بازی برای کینه ی کهنه ای هست که آقای راد

از پدربزرگ آتنا داشته و آقای راد قصد داره زندگی آتنا رو نابود کنه

رمان پیشنهادی:دانلود رمان پاراهور مرضیه یگانه

قسمت اول رمان کینه ای کهنه

با صدای آوای گوساله از خواب بلند شدم

آتنا:باز تو با صدای جیغ جیغوت اومدی منو بیدار کنی؟

مامان بیا این دختر خلت رو جمع کن

آوا:چقدر که تو زر می زنی آتنا پاشو که باید بریم مدرسه

وگرنه این دفعه رضایی خودش شخصا به پرونده درخشانمون

رسیدگی می کنه

آتنا: وای ایشاال این مدرسه رو خودم آتیش بزنم

مدرسه دیگه چه صیغه ایه؟

تند تند لباس های گشاد و داغون مدرسم رو پوشیدم و با دو رفتم پایین

که دیدم مامان آوا و آدرین دارند صبحونه می خورند

من هم که عاشق خوردن صبحونه بودم

رفتم و نشستم که صدای بوق خانوم احمدی راننده سرویسشون در

اومد دیگه داشت گریم در می اومد که دیدم آوا مثل چی داره میدوئه

تنها کاری که تونستم بکنم پوشیدن کفشام بود بدون صبحونه

تا رفتم پایین خانوم احمدی با قیافه خشنش گفت:نیم ساعته اینجام

دفعه دیگه دیر بیاین نمی برمتون تا حالیتون شه

آوای بدبخت یک عالمه به جای من عذر خواهی کرد

آوا با صدای آروم:می مردی یه عذر خواهی می کردی؟

آتنا:خدانکنه

آوا: من چی میگم تو چی می گی

آخه من چقدر بدبختم !!!

تو راه فقط و فقط به درختای پاییزی خیره شده بودم که منظره ی

خیلی قشنگی رو تشکیل داده بودند باالخره به زندان رسیدیم

پیاده شدم و سریع وارد شدیم اووف خدا به خیر کنه دیر کردیم االنم که زیست …

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

درباره مهتاب