دانلود رمان کویر عشق pdf از Tina27 با لینک مستقیم

دانلود رمان کویر عشق pdf از Tina27 با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان Tina27 میباشد

موضوع رمان : عاشقانه/هیجانی/پلیسی

خلاصه رمان کویر عشق

بهار که به تازگی پروانه‌ی وکالتشو بعد از چند سال کار آموزی کنار وکیل بنامی گرفته و

دفتری برای خودش تهیه کرده خیلی مشتاقه آقای نوید رو که شُهره‌ی خاصی در بین وکلا

داره رو از نزدیک ببینه و از تجربیاتش استفاده کنه …

بالاخره میبینه ولی نه اونطورکه میخواسته و همه چی

اونجور پیش نمیره که میخواسته…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان شروع دوباره

قسمت اول رمان کویر عشق

صدای در اتاقم منو از افکارم بیرون کشید

بله؟

بیام تو؟

صدای باربد برادرم بود

در رو باز کرد و سرش رو از الی در نیمه باز داخل کرد بیا

لبخندی زدم

چرا نمیای ؟ چیزی شده؟

باربد نه ….فقط میخواستم بگم ….مامان کارت داره !

کالفه نگاهمو ازش گرفتم ..میدونستم چی کارم داره

باربد چی کار میکنی ؟ میای ؟

باربد اگه تو بری منم میام مگه جز اومدن راه دیگه ای هم دارم ؟ راستی تو هم میخوای بیای ؟

لبخندی بروم زد

باربد نگران نباش بهار .

تا وقتی داداش گلی مثل من داری غصه که خوردن نداره !

با یه ابروی باال رفته نگاش کردم

باربد نمیدونم فقط میدونم مامان کارت داره و احتماال راجب همین

وقت کردی یه کم از خودت تعریف کن؛ کی میریم؟

موضوع هم میخواد باهات صحبت کنه

از روی تختم بلند شدم و روتختیم رو با کشیدن دستم روش

مرتب کردم باشه…الان میرم ببینم چی کارم داره

و از اتاقم خارج شدم

از اتاقم که خارج شدم باربد با زدن چشمکی به من وارد اتاق خودش شد

و در رو بست

با کلافگی راه اتاقم تا سالن پذیرایی رو طی کردم

مامان روی کاناپه ای نشسته بود و مجله ای دستش بود

رفتم و کنارش نشستم

مامانم نگاهی بهم کرد و لبخندی زد….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

درباره مهتاب