دانلود رمان کابوس من pdf از یاسی با لینک مستقیم

دانلود رمان کابوس من pdf از یاسی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان یاسی میباشد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان کابوس من

داستان این رمان بر میگرده به سختی ها و زجر هایی که یه دختر تنها میکشه.

دختر قصمون خیلی تنهاست و به قول خودش یه ستاره هم توی اسمون نداره

ولی خب شاید خدا میخواد ماه رو نشونش بده

شایدم خورشید رو ولی اگه خورشید اونو بسوزونه چیه؟

رمان پیشنهادی:دانلود رمان استاد مرموز من یاسی

قسمت اول رمان کابوس من

بعد از خداحافظی از بچھ ھا؛بھ سمت خونھ

پرواززز کردم میخواستم ھرچھ زودتر

خبرنمره بیستمو بھ بابا بدم. شاید این ھمھ ذوق و

شوقم تو این سن یکم مسخره بود ولی

بعد از مرگ مامان،بابا تنھا کسی بود کھ داشتم.

خانواده پدری ومادری خیلی وقت بود

کھ دیگھ سراغی از ما نمیگرفتن خب راستش

تقریبا از وقتی من یادم میاد سراغی از

ما نمیگرفتن،دلیلش رو نمیدونستم فقط اینو

میدونم کھ بابام ھم دلخوشی از خانواده اش

نداره ؛خانواده مادریم ھم کھ حتی برای

مراسم چھلم مامانم ھم نیومدن.بابام یھ

سوپرمارکت کوچیک توی محلھ امون داشت و

از این طریق خرج خانواده دونفرمون

رو میداد اینقدر خوش حال بودم کھ نفھمیدم

کی بھ خونھ رسیدم منو بابا؛تویھ یھ خونھ ی

٢٠٠متری زندگی میکردیم خونمون سھ تا

اتاق داشت کھ یکش اتاق بابا بود ویکیش

اتاق من؛اون یکی اتاق ھم وسایل اضافی رو

توش نگھ میداشتم و انباری بود؛امروز

چھارشنبھ بود و نوبت من بود کھ غذا بپزم

کار ھارو با؛ باباتقصیم کرده بودیم،یک

روز در میون یکی غذا میپخت ویکی

ظرف ھارو میشست خونھ رو ھم تویھ روز

جمعھ باکمک ھم تمیز میکردیم روزای اول

خیلی سخت میگذشت اشپزیم زیاد

تعریفی نداشت روزای کھ نوبت غذا پختن من بود

بابای بیچاره مجبور میشد ھمیشھ

غذای بی نمک یا سوختھ بخوره گاھی ھم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

درباره مهتاب