دانلود رمان پایتخت pdf از niaz*f.z با لینک مستقیم

دانلود رمان پایتخت pdf از niaz*f.z با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان niaz*f.z میباشد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان پایتخت

خلاصه پریناز دختری روستایی که برای درس خوندن به تهران میاد و

انقدر محو جاذبه های شهر می شه که اصل خودش رو

فراموش می کنه اونجا زندگیش دست

خوش تغییراتی می شه که

رمان پیشنهادی:دانلود رمان کیش و مات مرضیه یگانه

قسمت اول رمان پایتخت

رو به روی برج بزرگ آزا دی می ایستم و با ذوق نفس عمی قی

کشیده و چشم ه ا ی م را به روی ازدحام این شهر بزرگ باز می کنم .

من اینجا هستم، نتیجه دو ماه جنگ اعصاب، بحث و قهر این است که

من، پ ریناز زند، در این نقطه از ایران جایی که همیشه آرزو داشتم

در آن زندگی کنم ایستاده ام.

لبخندی از ته دل میزنم، دست هایم را بدون توجه به آدم ها و

ماش ی ن ه ایی که در رفت و آمدند به دو طرف باز کرده و زمزمه می کنم :

_خب پر ی ناز خانوم ا ی نم تهران، بر ی م بب ی ن ی م ا ی ن

پ ایتخ ت چه خوا بی برامون دیده!
کش و قوسی به بدنم می دهم و بر ای اول ی ن تاکسی دست

بلند کرده سوار می شوم. بدون ه ی چ حرفی فقط کاغ ذی

که پریماه با ذوقی نمایان از پنجره به شلو غی این شهر پرهیاهو چشم ،

آدرس را رویش نوشته به راننده می دهم، ت کیه زده به صندلی می دوزم .

تهران شهر بزر گی است. شهری پر از ساختمان ها و آدم های مختلف و

متفاوت و این تفاوت هرچقدر جلوتر می رو ی م نما ی ان تر

می شود خانه ها و ماش ی ن ه ای معمو لی جایشان

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

درباره مهتاب