دانلود رمان مرد ماورائی pdf از arefe_sajadi لینک مستقیم

دانلود رمان مرد ماورائی pdf از arefe_sajadi لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان arefe_sajadi میباشد

موضوع رمان:عاشقانه/تخیلی

خلاصه رمان مرد ماورائی

 حکایت مردیست که مجهول‌بودنش، هیزم می‌شود و جرقه‌ی کنجکاوی را شعله‌ور می‌کند و

دختری که در‌‌ همان آتش می‌سوزد دخترکی که کنجکاوی‌اش گریبان‌گیر رویا‌هایش می‌شود

و کاخ آرزوهایی را که روزی آجر به آجرش را با مرد رویا‌هایش طرح زده ویران می‌کند

و مردی که به جان ریشه‌ی آرزو‌ها تیشه می‌شود؛ همانی‌ست که می‌گویند ماورائی

این داستان، داستان مرد ماورائی است

رمان پیشنهادی:دانلود رمان من یک قربانی ام سارا حقگو

قسمت اول رمان مرد ماورائی

زبانش بند آمده بود و فقط با تردید نگاه میکرد هنوز در شوک بود باورش نمیشد یعنی درست دیده بود

یعنی این مرد مجهول واقعا با فریاد بلندش به خود لرزید : به چی زل زدی احمق بدبخت خبر نداری

چه غلط بیجایی کردی با پوزخند کریهی به او نزدیک شد صورت سفید و کوچکش را در دستان داغش

که از شدت عصبانیت همچون کورهی آتشی شده بود گرفت و ادامه داد: آخه حیف این صورت خوشگلت

نبود اینجوری هدرش دادی ! سر دخترک به طور عجیبی تیر کشید دخترک جیغ بلندی کشید و ، با تماس

دستش با صورت دخترک سعی کرد تا از چنگال این هیولای وحشتناک فرار کند؛ اما تلاش در مقابل او

مگر میشد از چنگ یک هیولای خشمگین فرار کرد با تلاش برای فرار فقط او را بیشتر جری میکرد ناامید و

ترسیده زیر لب با صدایی که شک داشت بیرون میآید یا نه گفت: من چیزی ندیدم من هیچی ندیدم !تو رو

خدا از شدت تمسخر در هم شد اینکه دختر ساده و ، چهرهی هیولای مقابلش که تا دیروز رهان نام داشت

خنده دار بود! همانطور که پوزخندش را روی لبانش ، عادی چون او خیال میکرد میتواند او رامتعلق به خودش…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

درباره مهتاب