دانلود رمان لحظه ساز عاشقی pdf از نغمه کیانی راد با لینک مستقیم

دانلود رمان لحظه ساز عاشقی pdf از نغمه کیانی راد با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان نغمه کیانی راد میباشد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان لحظه ساز عاشقی

تقدیم به تمام عاشقانی که بهای سنگین عشق را پرداختند،

به جرم عاشقی …

با نوازش نسیم، پلکهایم را به نرمی می گشایم، نگاهم در لابلای

ابرهای خاکستری سرگردان می شود و در خلوت دلگیر آن غوطه ور می ماند.

در فراسوی ابرها مرز خیال درهم می شکند و واقعیتی تلخ، جان می گیرد.

هاله ای از سکوت سرد وجودم را می پوشاند. ناگاه ترنم نرم قطرات باران

بر وجود تشنه ام می بارد و من، حریصانه و با ولع آن را به روح خسته ام

پیشکش می کنم تا سیراب شود..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان در معبد سکوت تو رقصیدم

قسمت اول رمان لحظه ساز عاشقی

باران مالیمی در حال باریدن بود. آرمیتا ماشین را بیرون از

محوطه شرکت پارک کرد و به طرف ساختمان رفت، وارد

آسانسور شد و دکمه طبقه هفتم را فشرد. منشی ها

با دیدن او لبخندی زدند. آرمیتا با خوشرویی گفت:

سالم، می تونم به دیدن پدرم برم؟

بله، خواهش می کنم.

آرمیتا ضربه ای به در زد و داخل شد.
سالم پدر جون.

پدر با شنیدن صدای آرمیتا سرش را بلند کرد و با مهربانی گفت:

سالم دخترم خوش اومدی.

آرمیتا بوسه ای به گونه پدر زد و گله مند گفت:

پدر جون بعد از یک هفته مسافرت برگشتید و اومدید اینجا….

پدر پاسخ بوسه اش را دلجویانه داد.

بی انصافی نکن دختر خوب، تو که می دونی چقدر کار دارم.

چیزی به تعطیالت نمونده، باید کارها رو سرو سامون

بدم.

آرمیتا سرش را با ناز خم کرد.

باشه، قبول کردم، اما پس من چی؟ راستی تحقیقم رو آماده کردین؟

پدر یک فنجان قهوه برای آرمیتا ریخت.

اصل کار تویی..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

درباره مهتاب