دانلود رمان لام مثل لجبازی pdf از roshanaaa با لینک مستقیم

دانلود رمان لام مثل لجبازی pdf از roshanaaa با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان roshanaaa میباشد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان لام مثل لجبازی

نفس دختری شیطون زبون دراز هست که با پسر عموش که ساکن اصفهان هست سرلج داره!…

داستان از جایی شروع میشه که آرشام برای ادامه تحصیل از اصفهان به تهران میاد و پدر نفس

به اون اجازه نمیده که آرشام خوابگاه بره! این میشه که آرشام وارد خونه نفس میشه و این ……

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان لجبازی با عشق

قسمت اول رمان لام مثل لجبازی

با دهن باز به مامان نگاه کردم مامان با دیدنم با حرص گفت:

هان؟…چته ماتم گرفتی؟ پسرعموته غریبه که نیست!

قبل از اینکه جلوی دهنم رو بگیرم داد زدم:

آرش ام!

مامان کالفه تر شد و گفت:

بله آرشام یه بار دیگه بگم؟

اگه زحمتی نیست!

آرشام پسرعموی تو برای ادامه تحصیل از اصفهان میخواد بیاد تهران…باباتم بهش اجازه نداد بره خوابگاه واسه

همینم میاد اینجا!

هرچی مامان میگفت رو با حرکاتای لبم تکرار میکردم تا شاید توی مغز پوکم بره ولی آخرسرگفتم:

آرشام که خبرش لیسانس داره!

مامان خدانکنه ای زیرلب گفت و یهو بهم خیره شد و گفت:

من نمیدونم تو به کی رفتی انقد خنگی!

بیا…اینم از مادرمون ینی من کم کم دارم به این نتیجه میرسم از تو جوب پیدا شدم!با اعتراض گفتم

مامان

خب راست میگم میخواد واسه فوق لیسانسش بیاد تهران…

ینی دوسال اینجا پالسه؟!

مامان درحالی که سعی میکرد لبخند نزنه گفت:

چه عجب خوبه میدونی فوق لیسانس دو ساله!

با این حرفش نوید از خنده پهن زمین شد…روبه نوید گفتم:

زهرمار…به خودت بخند!

با این حرفم خفه خون نگرفت که هیچ تازه خندشم بیشتر شد! شیطونه میگه یه نر و ماده بیام واسش!…

مامان فنجون چاییش رو سر کشید و گفت من نمیدونم تا یه هفته دیگه..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

درباره مهتاب