دانلود رمان عشق یعنی سردرد pdf محدثه فارسی با لینک مستقیم

دانلود رمان عشق یعنی سردرد pdf محدثه فارسی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان محدثه فارسی میباشد

موضوع رمان عاشقانه

خلاصه رمان عشق یعنی سردرد

به نام خدایی که درهمین نزدیکی است

دلتنگی ها گاه از جنس اشک اند و گاه از جنس بغض

گاه سکوت می شوند و خاموش می مانند گاه هق هق می شوند و می بارند

دلتنگی من برای تواما  جنس غریبی دارد

دانلود رمان میشا دختر خوناشام محدثه فارسی

متن اول رمان عشق یعنی سردرد

به نام خدایی که درهمین نزدیکی است

دلتنگی ها گاه از جنس اشک اند و گاه از جنس بغض

گاه سکوت میشوند و خاموش میمانند

گاه هق هق میشوند و میبارند

دلتنگی من برای تواما جنس غریبی دارد!

بچه ها این اولین کتابیه که نوشتم محتوای این داستان مخلوطی از عشق و

طنز و وحشتهه اولش که بخونید فک میکنید که فقط طنزه

ولی باید به وسطاش برسید خوب خوب امیدوارم خوشتون

بیاد چاکرپاکرم پس بسم ا

یکتا کلاهمو  از روی سرم برمیدارم االن مرتیکه االغ بهم گیر میده شالمو

مرتب کردم و سعی کردم مثل آدم راه

برم باقدمهایی که

سعی میکردم آروم باشه به سمت اتاقش رفتم دوتا تقه به در زدم

وباشنیدن صدای نحسش وارد اتاق شدم

من_بامن کاری داشتید؟

یه نگاه کثیف به سرتاپام انداخت که حالم داشت بد میشد بالبخند کثیفش

گفت چقدر آروم شدی

ببین دودیقه که مثل آدم رفتار میکنم نمیزارن بی حوصله گفتم بامن کاری

داشتید

انگار به سروپاش فش ناموسی کشیده باشم بااخم گفت دفعه بعد نمیخوام

با این تیپای مسخره ببینمت فکر نکن چون از همه بچه

تری بهت گیر نمیدم دراشتباهی دفه بعد اینجوری ببینمت باهات

برخورد جدی میکنم

زارت بابا ن ینی مرتیکه خر دیگه کارم به جایی کشیده شده این

کچل بهم گیر میده یه نگاه گذری بهش انداختم و بی

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

درباره مهتاب