دانلود رمان عشق کینه ای pdf از فاطمه رحمت زاده مستقیم

دانلود رمان عشق کینه ای pdf از فاطمه رحمت زاده مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان فاطمه رحمت زاده میباشد

موضوع رمان: عاشقانه
خلاصه رمان عشق کینه ای

سمر که شاهد مرگ مادرش بوده پدرش رو مقصر میدونه، پسر خاله و پسر عموهاش

سعی میکنند رابطه اون و پدرش رو خوب کنند سمر دختر یک خانواده پولداره که پدرش

به دلایلی تصمیم به ازدواج مجدد می‌گیره؛ مادرش طاقت نمیاره و از دنیا می‌ره سمر

که شاهد این اتفاق‌ها بوده از خانواده پدریش کینه به دل می‌گیره و در این بین

پسرعمه‌هاش و پسرخاله‌هاش به هر دری می‌زنند تا سمر کینه‌اش رو فراموش کنه…

 شنیدم بابا می‌خواد ازدواج کنه؛ حقیقت داره؟

اشکم رو پاک کردم و با صدای که از بغض می‌لرزید گفتم:  آره نفسم

تو چشم‌هام زول زد و با خشم گفت:  دیگه بابا رو دوست ندارم نالیدم:  سمر این‌طوری نگو

پتو رو دور خودم پیچیدم و چشمم به در بود؛ هر لحظه با خودم می‌گفتم مهران…

رمان پیشنهادی:دانلود رمان خط و نشان مسیحه زادخو

قسمت اول رمان عشق کینه ای

با نور خورشید که به چشم‌هام خورد چشم‌هام رو باز کردم؛ آهسته

از بغلم مامان بیرون اومدم و از تخت پایین رفتم….

روبه روی میز آرایش مامان ایستادم؛ رژلب قرمزش رو برداشتم و روی لب‌هام کشیدم

 خیلی آهسته در کمدش رو باز کردم و دستی به لباس‌ها کشیدم.

دوست دارم هرچه زودتر بزرگ‌شم تا بتونم مثل مامان از این لباس‌های بلند و خوشگل بپوشم.

در اتاق که زده شد؛ خودم رو پشت کمد پنهان کردم و ماری رو دیدم که بالاسر مادرم ایستاده:خانم لطفا بیدار‌شین.

دو بار حرفش رو تکرار کرد ولی مامانم بیدار نشد؛ (از ترس تمام بدم سرد شد؛ به شدتت نگران

مادرم شدم) ماری وآی خدایی گفت و از اتاق بیرون رفت و چند دقیقه بعد همراه پدر و پدربزرگم برگشت…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

درباره مهتاب