دانلود رمان عشق همیشه سرخ نیست pdf از رویا مرادی بیرگانی با لینک مستقیم

دانلود رمان عشق همیشه سرخ نیست pdf از رویا مرادی بیرگانی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان رویا مرادی بیرگانی میباشد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان عشق همیشه سرخ نیست

داستان درباره دختری به اسم یاسمن هستش که پسرخاله خود را دوست دارد

که براى ازدواج با او به‏ ایران آمده است آن دو پس از کشمکشهاى بسیار نامزد می کنند اما

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان فرجود

قسمت اول رمان عشق همیشه سرخ نیست

غروب بود رنگ سرخ آفتاب هنوز روی تیغه دیوار جا مانده بود وزش مالیم نسیم بهاری، برگهای سبز درختان

نارنج حیاط را به بازی گرفته بود صدای زنگ در خانه پیچید یاسمن از جا بلند شد مهری خانم، مادرش، در

آشپزخانه مشغول تدارک شام بود از همان جا با صدای بلند گفت: یاسمن! چادر سر کن مادر شاید غریبه باشد

یاسمن چادر گلداری را که به چوب درختی راهرو آویزان بود، برداشت و سر کرد حیاط را طی کرد به محض دیدن

خسرو، پسر خاله اش، که پشت در بود بی اراده چادرش را پیش کشید و با شرم و حیایی که رنگ عشوه و ناز داشت

گفت: اِ شمایین؟ سالم!

خسرو لبخند پرمهری به رویش پاشید سالم! حالت چطوره یاسمن؟

خوبم شما چطورین؟

در این حال صدای تپش قلبش را که در گوشهایش می پیچید احساس می کرد

خسرو نگاه نوازشگرش را روی چهره او پاشید و با مالیمتی مجذوب کننده گفت: من؟ منم وقتی شما رو می بینم

خوبم

یاسمن در حالی که از نگاه خیره او دستپاچه شده بود با خجالت در را بیشتر گشود بفرمایین تو

رضا خونه است که بیام تو؟

نه! هنوز نیومده

از داخل خانه مهری خانم صدا زد: یاسمن؟ کیه؟

یاسمن برگشت چادر از سرش لیز خورد موهای لغزان بلوطی رنگش روی شانه هایش ریخته بود

آقا خسرو اومده

خسرو گفت:

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

درباره مهتاب