دانلود رمان طناز pdf از saba_sh78 مستقیم

دانلود رمان طناز pdf از saba_sh78 مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان saba_sh78 میباشد

موضوع رمان: عاشقانه/طنز/کلکلی

خلاصه رمان طناز

طناز دختری شیطون و لجباز که روز اول دانشگاهش با پسری دعواش میشه و ازش متنفر میشه..

رمان پیشنهادی:دانلود رمان همدم روزهای سخت من

قسمت اول رمان طناز

ولی طی یه کار گروهی داستان عاشقانه ای شروع میشه…

طاها نردبونو گذاشت کنار درختو ازش بالا رفت الان

وقت تلافی بو? ˖

نردبونو آروم شروع به تکون دادن کردم

طاها:آااای طناز نکن چیکار میکنی دختره ی دیونه الان

میوفتم طناااااز

غر نزنیحقته طاها حقته تا دیگه تو باشی برای یه پرتقال اینقد

طاها:باشه نکن الان میوفتم زمین نکن طناااااز

نردبونو با شدت بیشتری تکون دادم و از درخت فاصله

گرفتم

طاها:آااای آاااای طناااااااز

طاها همراه با نردبون شوت شد رو زمین

با خنده:نگاش کناااا داداشی گفتم پرتقال ازدرخت واسم

بچین نگفتم خودتو واسم بچینیاااا

طاها:آااای کمرم،،طنااااز فقط دعا کن دستم بهت نرسه

وگرنه بلایی به سرت میارم که تا یه مدت منو ببینی ازم

بترسداداش جوونم عمه ی نداشتمونو بترسون من از این

تهدیدات نمیترس? ˪

اینو که گفتم طاها از رو زمین بلند شد آروم آروم داشت

میومد سمتم خیلی عصبانی بود قیافش مثل این

گاوایی شده بود که انگار پارچه قرمز دیدن

فرارو به موندن ترجیح دادم و دویدم سمت خونه

طاها:طناااز وایسا طناااز وایسااا تا بهت بگم دختره ی

روااانی

سریع وارد خونه شدم طاها هم ازاونطرف داد میزد که

بایستم تا حسابمو برسه

مامان:طناااز دوباره چیکار کردی که صدای طاها در

 

اومده؟!دختر تو یه روز نمیتونی دست از بچه بازیات
برداری؟!

اینو گفتمو پریدم تو اتاقمو درو قفل کردممامانجونم فعلا وقت دعوا نیست بوبای

طاها:مامان این طنازکجا رفت

مامان:تو اتاقش باز چیکار کرده

طاها:ازم پرتقال میخواست یکم غر زدم و بعدش رفتم

نردبونو از انباری اوردم واسه خانم پرتقال بچینم..

اینستاگرام:@delneveshte_haye_man23

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

درباره مهتاب