دانلود رمان شاهزاده ی وحشی pdf از مگان مارچ با لینک مستقیم

دانلود رمان شاهزاده ی وحشی pdf از مگان مارچ با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان مگان مارچ میباشد

موضوع رمان:خارجی/عاشقانه/اروتیک

خلاصه رمان شاهزاده ی وحشی

من هرکاری بخوام رو انجام م یدم و هرکسیو بخوام بدست میارم.

از قوانین ه یچکس پیروی نمی کنم، حتی قوانین خودم.

میدونستم نباید لمسش کنم ، اما این جلومو نگرفت. برا ی

دومین بار هم جلومو نگرفت. فقط باعث شد برای

سومین بار مشتاق تر شم.

سبک زندگیم با وحشی بودنم سازگاره ، ولی اون اینطور ن یس.

اما تمپرنس رنسوم جد یدتری ن اعتیادمه و فعال حاضر نیستم ولش کنم.

اون رو به راه خودم میکشونم، حتی اگه بد ین معنا باشه که اونو به تاریکی بکشونم.

فقط امیدوارم که اینکار باعث مرگ هردومون نشه

رمان پیشنهلدی:دانلود رمان ملکه جسور مگان مارچ

قسمت اول رمان شاهزاده ی وحشی

“چرا اون ماسک به صورتش زده ؟” وقتیک ه که در باز شد و مرد قدبلن دی که

صورتش رو با ماسک مشکی _قرمز ی پوشونده بود ر و دیدم ، بطور غریزی ی ک قدم

به عقب رفتم. نیس و این عمارت ی که مشخصا مربوط به قبل از جنگ جهانیه چن دین

مایل ۱ دیگه فصل جشن مارد ی گرا س دورتر از خیابون بوربونه، جایی که عموماً صدای جشن و

شادی مردم میا د ، مهم نی س چه فصل ی از سال باشه . لوئیزیانا، تو زیبای ی اما بعضی

شبها ش دیداً ترسناک میشی . مرد پشت در بهم اشاره کرد که برم داخل و من برا ی لحظه ا ی

در آستانه در صبر کردم و قبل از اینک ه پا به داخل عمارت بذارم کیف ر وی دوشم رو فشردم .

اون، در چوبی ع ظیم رو با صدا بست و قفل درو زد . “من زندان ی شدم. خودمو ت وی چه دردسر ی ..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

درباره مهتاب