دانلود رمان روی خط صفر pdf از فاطمه.ر با لینک مستقیم

دانلود رمان روی خط صفر pdf از فاطمه.ر با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

          نویسنده این رمان فاطمه.ر میباشد

        موضوع رمان: عاشقانه

     خلاصه رمان روی خط صفر

داستان زندگی یک پسره… یک پسر به اسم امیرارسلان…به خاطر یک سری جریانات امیرارسلان داره تنها زندگی می کنه…

یه جورایی با آدم و عالم که هیچی، با خودشم قهره… این وسط یه ستاره خانمی وجود داره…یه دختر خانم هشت ساله،

که توی این هاگیر واگیر زندگی سوت و کور امیرارسلان، هم دوستشه…هم همسایه شه…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان خدمتکار عمارت

قسمت اول رمان روی خط صفر

می گم…
با صداي می گم گفتن دخترك، اَخم هایش رفت توي هم.کتاب را بست.نفسش را کلافه بیرون داد.

_ ببین ستاره!این بار صدمه که داري وسط کتاب خوندن من حرف می زنی.دیگه برات نمی خونم!

ستاره لب برچید.زانوهایش را توي شکمش جمع کرد.امیرارسلان نگاهی به اخم هاي درهم اش انداخت. رنگ

پریده. چشم هاي نسبتا گود رفته و لب هایی که رنگش کمی بیش از حد معمول کبود بود. همه و همه باعث

شد باز هم در مقابلش نرمش به خرج دهد.کتاب را بست. سعی کرد لحنش را ملایم کند. با لبخندي ساختگی

که سعی زیادي در طبیعی نشان دادنش به خرج می داد گفت:

_ خب،بگو!

ستاره انگار نه انگار که تا لحظاتی پیش از دست امیرارسلان دلخور بوده، لب هایش به خنده کِش آمد.

_ می گم، یعنی مامان باباي منم باید اَهلی بشن؟!

ابروهایش از تعجب رفت بالا. نگاهی گیج به کتاب توي دستش انداخت.بعد نگاهی به ستاره…

 

_ یعنی چی؟!

کمی در جایش جا به جا شد و با اشتیاق،مثل دانشمندي که چیز تازه اي را کشف کرده باشد گفت:

_آخه همیشه با هم دعوا می کنن.گاهی وقتا فکر می کنم حتما هم دیگه رو دوست ندارن!

آه از نهاد پسر برآمد.این ها دیگر چه پدر و مادري بودند؟!خیلی وقت ها پیش…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

درباره مهتاب