دانلود رمان دختر عشق دردسر pdf از حوریه عسکری لینک مستقیم

دانلود رمان دختر عشق دردسر pdf از حوریه عسکری لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان حوریه عسکری میباشد

موضوع رمان: عاشقانه/کلکلی/هیجانی

خلاصه دختر عشق دردسر

داستان درباره دختری شیطون هستش که از پسرا متنفره و قصد انتقام داره و

این طرز تفکرش بر میگرده به خاطراتش که دلشو شکونده … سرنوشت کاری میکنه

که این دختر با چند نفر دیگه برای درس به یک کشور دیگه بره ، و همین باعث میشه

که عشق واقعی خودشو پیدا کنه

رمان پیشنهادی:دانلود رمان آنلاین خط و نشان مسیحه زادخو

قسمت اول رمان دختر عشق دردسر

توی پیاده ر و قدم بر میدارم ماه توی آسمو ن میدرخشید به در خونه عمو

که میرسم زنگ در رو به صدا در میارم در با صدای تیکی باز میشه وارد

حیا ط کوچیک خونه میشم حیاط با یک باغچه و حوض کوچیک آبی رنگ خلاصه میشه

به داخل خونه میرم زن عمو رو میبینم که به طرفم میاد لبخن د روی لبش هیچ وق ت

پاک نمیشه با صدای بلند میگم _سلام زن عمو به طرفم میاد و بغلم میکنه +سلام عزیزم

بیا بریم که برات آب هویج گرفتم لبخندی م ی زنم و همراه ش به آشپزخونه میرم

وسایل آشپزخونه به رنگ بفن ش بادمجونی و یاسی هستش روی میز چهار نفره میشینم

آشپزخونه پنجره ای ب ا پرده های ضخیم بادمجونی داره کف هم پارکت هستش

سال داره اما مهربونی ۴۶_ ۴۵ زن عمو من صورت تقریبا چروکی داره و ححدود ذاتیش

همه چیز رو عوض میکنه _عمو هنوز نیومده +نه عزیزم ولی الاناست که بیاد دیگه

سرمو به نشونه باشه تکون دادم چند دقیقه بعد زن عمو بایک لیوا ن آب هویج اومد و کنارم

نشست آب هویج رو به طرفم هل دا د برداشتم و یک نف س همه شو خوردم صدای

در که اومد سرم..

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

درباره مهتاب