دانلود رمان دایره قسمت pdf از الهه اسدی نیا با لینک مستقیم

دانلود رمان دایره قسمت pdf از الهه اسدی نیا با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان الهه اسدی نیا میباشد

موضوع رمان :عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان دایره قسمت

نـگار بر سـر دو راهی انتخاب، قصه ی عشق لیلی و مجنون را از زبان بهار میشنود،

با این تفاوت که لیلی قصه بهار این بدعت را برای زنان بنا ننهاد

که مرز پوچی و بیهودگی، کورکورانه از جبرهای زمانه فرمانبرداری کنند……

رمان پیشنهادی:دانلود رمان لالایی پیانو مسیحه زادخو

قسمت اول رمان دایره قسمت

“باالخره که چی؟ میخوای همینطوری دست رو دست بذاری؟

پس کی میخوای تکلیفت رو با کامبیز معلوم کنی؟”

“سر دو راهی موندم، آتنا. از یه طرف دلم به حال پدر ومادرم می سوزه

که با طالق من جلوی سر وهمسر ودوست و
آشنا سرشکسته می شن، از طرف دیگه دلم به حال خودم میسوزه.

وقتی جلوی آینه می ایستم،دلم ریش میشه. مگه

من چند سالمه؟ تازه بیست و دو سالم تموم شده،

اون وقت بایدمهر مطلقه به پیشونیم بخوره.اخالق کامبیز و خونواده

ش هم که غیر قابل تحمله.ایناهاش. نگا کن.

این محتویات کیف منه. انواع قرص آرام بخش، ده میلی گرمی، پنج

میلی گرمی، دو میلی گرمی، قبل ازخواب،

بعد از غذا، آخه اینم شدزندگی؟”

“آروم باش نگار جون. هر کسی که مشکلی برایش

پیش میادف تا مدتی باد خودش رو با قرص ودارو نگه

داره.هرچند تو زیاده روی میکنی ،انم مقطعی از زندگیه که

باید بگذره. مطمئن باش تکلیف زندگیت که مشخص

بشه، همه ش رو بی درد سر کنار میذاری. این افکار عتیقه رو هم بریز دور.

ناسالمتی تو دانشجوی این مملکتی،فردا

پس فردا بایدوارد کادرآموزشی اجتماع بشی. با همین روحیه میخوای بچه های مردم رو آموزش بدی؟ اینطوری که

خودت رو باختی، چطور میخوای چند تا کالس درس و اداره کنی؟ بروتوی دادگاه ببین از دکتر و مهندس وپرستار

گرفته

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

درباره مهتاب