دانلود رمان خانوم گل pdf از غزاله غریبی لینک مستقیم

دانلود رمان خانوم گل pdf از غزاله غریبی لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان غزاله غریبی میباشد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان خانوم گل

سرنوشت گــــاهی

با ادم هاش بازی های بدی انجام میده///

بازی های سخـــت.//

خیلی داخل این باری میبرن ولــــی ایلا نتونست باخت بدجور باخـــت//

باخت به به این زندگی و ادمـــاش//

گناهی نداشت گناهـــش فقط عاشق شدن بود

سرنوشت جوری باهاش بازی کــرد که روزی هزار بار اروزی مـــرگ کنه//

ای کاش قلبش رو به همین راحـــتی تقدیم کســـی نمیکرد….

رمان پیشنهادی:دانلود رمان عرق سگی مسیحه زادخو

قسمت اول رمان خانوم گل

چقدر تلخ و سخته مرور خاطرات گذشته وقتی بهشون فکر میکنی وقتی تک تک لحظه ها رو

نگاه میکنی وقتی برمیگردی عقب وقتی تک تک اشتتتاباهات گذشتتته رو ولوی چشتتمات

میان وقتی دیگه نمیدونی کاای این دنیای لعنتی وا داری وقتی همه راه های ولو روت بستتته

شتتدن خستتته میشتتی از ادم های اطرافت از این دنیا وقتی دیگه دلیلی واستته زندگی

نداشتتته باشتتی و امیدی به موندن کنار اونایی که دوستتتت دارن نداشتتته باشتتی

اونحاستتت که دیگه نف کشیدن واست سخت میشه.

تولد هیاده ستتتالگیو رو تازه تموم کرده بودم و با تموم غرورم وارد دنیای ودیدی از زندگی

شتتده بودم پیش دانشتتگاهی بودم و در رشتتته علوم تاربی درس میخوندم از بچگی

عاشق این رشته بودم به قول مامانو همیشه وقتی بچه بودم هرکی ازم میپرستی دوستت

داری در اینده چیکاره بشتی شتکل دکتری رو میگفتو.خلاصتته تو یه خانواده چهار نفری

زندگی میکردم به وز خودم فقی یه خواهر کوچک تر از خودم داشتو که ده سالش بود و اسمشالما

بود ته تکاری خونمون بود.مامانو یه زن نسبتا چاق بود و سفید روبا قدی متوسی و چشمای

رنگی بینی و کوچکی داشتتتت در کل قشتتن بود که همه هو من رو به اون شباهت

میدادن بیشتر..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

درباره مهتاب