دانلود رمان بی وفام pdf از مهدیه شکری با لینک مستقیم

دانلود رمان بی وفام pdf از مهدیه شکری با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

          نویسنده این رمان مهدیه شکری میباشد

        موضوع رمان: عاشقانه

     خلاصه رمان بی وفام

گریختم که تنها باشم. مجالی داشته باشم که خودم را پیدا کنم. خودم بسازم…خودم باشم.

از این تکلیف هایی که تعیین می شد و دست و پایم را غل و زنجیر می کرد، آزاد شدم.

خشت به خشت رویاهایم را بالا بردم و حاالا

حالا همان است که باید می شد اما زمین جوری چرخید و سرنوشت

طوری رقم خورد که فقط یک چیز می خواهم…

”دل سوزاندن!“

آتش زدن تمام کسانی که دوباره و دوباره غل و زنجیرهای مزخرفشان را از صندوقچه ای پوسیده بیرون کشیده اند.

همراه با فرستادن فحشی دستهایم لبه های پالتوی کوتاه را کنار زد و در جیبم فرو رفت.

راهروی عریض و طویل را بین آنهمه سر و صدای تمام نشدنی طی کردم تا به همان جایی که آدرس داده اند، برسم.

به دیواره شیشه ای نزدیک شدم و نگاهی به ساعت مچی ام انداختم.

با دیدن شادی اکثر آدمهای پشت شیشه ناخوداگاه زمزمه کردم:

یه کاری می کنم همتون به غلط کردن بیفتید!

-با من هستید؟

با شنیدن صدای نازک دخترانه ای سرم را با تعجب چرخاندم و از کنار شانه ام نگاهی به سرتا پایش کردم.

در این برف و سرما یک تاپ با یقه ی باز زیر پالتویی کوتاه پوشیده است. شالی که بود و نبودش هیچ فرقی به حال

خودش ندارد ولی برای بقیه چرا! هستند کسانی که دیدن این مناظر تحریک کننده را دوست دارند.

فاصله َق َدم با دختر طوری بود که خط سینه اش واضح جلوی چشمانم قر ار داشت.

سرم را چرخاندم و بی تفاوت گفتم: »

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان بد یمن

دانلود رمان توتیای چشمم

دانلود رمان روزای بی عسل

دانلود رمان عاشق یک روانی

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

درباره مهتاب