دانلود رمان با من بمون pdf با لینک مستقیم

دانلود رمان با من بمون pdf وفا/بهار با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان وفا/بهار میباشد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

یــه دخـتــر از جنــس بلــور
بـــا یـــه احســاس پـــاک
یــه پســـر از جنـــس غرور وخــودخــواهـــے
یــه فــرار از جنــس تــرس
یــه عــشــق پر تـــنــش
محیــای ســـرزنــده داســتانــمون
عــاشــق راشــای مغــرور و خــودخـــواه ما میــشــه
راشــایــی کـــه بــا همـــه ی غـــرورش عــاشــق محیــا میــشه
اونا مجبـــور میـــشـــن فـــرار کـــنــن
محیــا فــکر میکــنه خــوشــبخـــته
امــا یـــه اتـــفـــاق
همــه چیـــز بهـــم میـــریزه

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

درباره مهتاب