دانلود رمان اسیر یک روانی pdf از حدیث نادی با لینک مستقیم

دانلود رمان اسیر یک روانی pdf از حدیث نادی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان حدیث نادی میباشد

موضوع رمان :عاشقانه 

خلاصه رمان:

ترسیده وگریون فقط میدوئیدم نفس کم اوورده بودم
برگشتم عقب تاببینم هنوز دنبالمه که بادیدنش ترسو وحشتم بیشترشد

پاهام دیگه یاری نمیکرد ،چندباری نزدیک بود
سکندری بخورم

به سختی تونستم جلویه زمین خوردنموبگیرم
صدایه ضربان قلبمومیشنیدم که چطور
تندتند میزنه

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

درباره مهتاب