دانلود رمان آقا و خانم انتقام جو pdf از زهرا.پ با لینک مستقیم

دانلود رمان آقا و خانم انتقام جو pdf از زهرا.پ با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان زهرا.پ میباشد

موضوع رمان : عاشقانه/طنز

خلاصه رمان آقا و خانم انتقام جو

یه دختر شیطون به نام گندم که دوستش کامران باهاش به هم میزنه و گندم هم چون

بازیش داده عصبی و می خواد ازش انتقام بگیره و بین این ماجرا با پسری به نام احسان

اشنا میشه که……

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان دوراهی احساس

قسمت اول رمان آقا و خانم انتقام جو

گندم

دوباره چشمام اشکی شد دیدن این صحنه برام سخت بود اینکه عشقم دست دختر دیگه

ای رو بگیره دختره رو ببوسه یا بغلش کنه تو این یه هفته تمام این صحنه ها رو دیدم

خوب دلتنگشم میام دنبالش اما خیلی بد تر میشه فکر میکردم عشقه ولی یه عادته خخخخ

فکر کردید من عاشقم نووووووچ واال بخدا پسره الدنگ یه طوری بازیت بدم بهنگی.

وجدان:اره جون خودت تو که کال نیشت بازه بیشتر وقتا هم که بفکر اینو بخرم اونو بخرمی.

من:وجی جان خواستم یکم جو بدم شما برو

خواستن سوار ماشین بشن که دختره با شتاب به سمت در خونه رفت.انگار چیزی جا

گذاشته بودمن :کامیار وایسا برم گوشیم رو بیارم جا موند

کامیار:باشه عزیزم بدو االن کنسرت شروع میشه

من:باشه عشقم االن میام.

خواستم لنگ درازم رو بزارم رو پدال گاز که یهو ماشین پرید. اااا کی از پشت زد به ماشین

خوشگلم؟هر کی بود خیلی بووووقه.عصبی پیاده شدم اشکام رو پاک کردم و رفتم سمت

صندوق عقب ماشین ای وای ببین بی ام و bmw خوشگل ناز مامانیم چیشده. ای بمیره مادر

برات این روز رو نبینه.

وجدان:حالت خوبه؟شکست عشقی خوردی سیمای مغزت اتصالی کرده.عصبی برگشتم

سمت ماشینی که بهم زده.

به به ببین چه خوشگله بنز سفید ای جانم جلوش رفته تو.

یکم زاویه دیدم رو کج کردم سمت ..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

درباره مهتاب